طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ
طراحی کاتالوگ

طراحی كاتالوگ شرکتی

 1. یعنی فهرست و صورت كالاها یا خدمات
 2.  یعنی اطلاعات ارائه شده جزئی و ریزتر و حاوی شرح مختصات و ظرایف كالاها و یا خدمات مورد نظر
 3.  كاتالوگ در واقع راهنمای كالا و كالانامه محسوب می شود و حاوی فهرست كالاهای تولیدی توسط یك موسسه و كارخانه است و می تواند حاوی معرفی مشاغل و موسسه های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.
 4. در یك كاتالوگ نام هر كالا، مدل، شماره یا شكل و تصویر مشخصات فنی و توضیحات ضروری آن کالا یا خدمات درج میگردد تا به خریدار در انتخاب بهتر كمك كند.
 5.  بعضی كاتالوگها برای سفارش خرید در دسترس مردم قرار داده می شوند تا اجناس مورد نیاز خود را مطابق لیست كاتالوگ از فروشگاههای مورد نظر درخواست كنند.

کاتالوگ نوعی از تبلیغات در عرصه تولید، تجارت و خدمات می باشد که می تواند در برقرار کردن ارتباط مستقیم و چگونگی انتقال مفاهیم و تبادل اطلاعات به مخاطب، نقش به سزایی داشته باشد.

 • کاتالوگها غالباً به دو صورت معرفی میشوند:
 1. وسیله ای برای معرفی یک محصول یا خدمت از چندین محصول یا خدمات عرضه شده می باشند. (تک محصولی)
 2.  یا وظیفه معرفی چندین محصول یا خدمات جدید با عملکردهای مختلف را بر عهده دارد. (چند محصولی)

طراحی بروشور

 • آنچه باید در طراحی یک کاتالوگ خوب منظور شود:
 1.    خلاصه ای از معرفی نام و عملکرد کارخانه تولیدی و شناساندن فعالیت ها در شروع مباحث کاتالوگ.
 2.     معرفی امتیازات و رتبه های تولید (استاندارد – ایزوهای موجود) و…
 3. معرفی هر چه بیشتر در خصوص جدیدترین و بهترین ساخته ها و خدمات
 4. ارائه اطلاعات و راهنمایی صحیح مخاطبان با استفاده از درج مشخصات فنی – خدمات ارایه شده – قابلیت های خاص و وجه تمایز آن نسبت به تولیدات متشابه، چه در تولیدات گذشته کارخانه و یا آنچه در بازار فعلی موجود می با شد
 5. وجود تصاویر و متون نوشتاری در کاتالوگ میزان تصمیم گیری و انتخاب صحیح را برای مخاطب سهل و آسان می کند و اوست که با دیدن و خواندن موارد فوق به زمان انتخاب و تصمیم خود سرعت می بخشد.
 6. کاتالوگ دید مقایسه ای به وجود می آورد. بدین صورت که مخاطب و یا مخاطبین از بین چند محصول معرفی شده به جهت مدل – کیفیت – کاربری – استحکام و از همه مهم تر هزینه برنامه ریزی شده جهت خرید و غیره، بتواند یکی را که با شرایط او سازگار است انتخاب و خریداری کند
 7. با درج آدرس، تلفن و آدرس اینترنتی، بتواند شناخت بیشتر را برای مخاطب فراهم کند.

 

 • از ویژگیهای طراحی كاتالوگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1.   قابل حمل بودن و مطالعه آن در زمان فراغت.
 2. خلاصه گویی و پرهیز از هر نوع افراط در توضیح بیش از اندازه موارد درج شده در کاتالوگ.
 3. ارتباط برقرار کردن بدون واسطه با مخاطب.
 4. ترکیب تصویر با متن در جهت شناخت بیشتر مخاطب.
 5. با توجه به فرصت مناسب مخاطب جهت مطالعه کاتالوگ، انتخاب دقیق و سنجیده را برای مخاطب مهیا می کند.
 6. کاتالوگ ها به جهت انتقال اطلاعات و موارد ذکر شده در بالا نسبت به پوستر و تراکت فراتر و سنجیده تر عمل می کند.
 • هدف از طراحی كاتالوگ:
 1. دادن آگاهی های لازم و ضروری به مخاطب، كه ضمن معرفی كالا و خدمات، نقش و هدف تبلیغ هم دارد كه باعث تصمیم گیری می شود.
 2.  اثر تبلیغاتی و تاثیر كاتالوگ و بروشور بسیار است و در انتخاب و تغییر سلیقه مخاطب نقش بسیار دارد.
 3. كاتالوگ ها حاوی اطلاعاتی از قبیل اندازه، رنگ، وزن، قیمت، شیوه نگهداری و ویژگی های مورد نیاز مخاطبان است و جواب سوالهای مخاطبان را می دهد
 • طراحی مجله و کتاب
  طراحی مجله و کتاب

  طراحی مجله

 تا آنجا که صفحه آرائی و طراحی به هم مربوط میشوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشمگیری با هم متفاوتند. بدون تردید، عناصر بصری اساسی مانند : فضای سفید، تصاویر، نوع نمایش، نوع متن و برخی تزئینات تایپوگرافی ـ در هر دو مورد یکسان هستند.

حتی میتوان گفت که؛ وظایف اساسی در هر دو وسیله ارتباطی نیز یکسان است، مسلماً افرادی که روزنامه و مجله را صفحهآرائی میکنند سعی در ترغیب و تداوم توجه خوانندهها دارند. اما این گفته آخر بسیار سادهانگاری است. روزنامهها با حقایق سر و کار دارند و اشتیاق طبیعی برای خواندن اخبار در وجود خوانندهها وجود دارد و آنها را بهآن سمت سوق میدهد. بیشتر مجلهها با سرگرمی، و تجدید نظریات سر و کار دارند.

درحالیکه روزنامه ها ممکن است سی آیتم یا بیشتر در هر صفحه، مطلب داشته باشند، مجلات، اغلب چند صفحه را به یک مقاله اختصاص میدهند و هنگامیکه ظاهر مجلات مطرح باشند؛ مورد توجه افراد نکته سنجتر قرار میگیرد. کاغذ نامرغوب، تصویرسازی ضعیف، صفحات سرهمبندیشده عموماً قابل قبول نیستند. حداکثر استفاده از تکنیکهای گرافیکی در جذب خواننده، تنها یک امر مطلوب برای مجلهها نیست بلکه، امری ضروری است. بنابراین، اگرچه قواعد تایپوگرافی و طراحی ممکن است همانند باشند، ولی کاربرد آنها باید متفاوت باشد.اصول صفحهآرائی مجلات به تبلیغات نزدیکتر است تا به روزنامه ها. در هر مورد، تلاش فراوانی شده است تا بیشترین قدرت فروش از طریق استفاده از بهترین تکنیکهای بصری بهدست آید.

مجله ها باید بهگونهای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامیکه فرد در مجله فروشیها به هزاران مجله نگاه میافکند آنگاه اهمیتی که به ظاهر فیزیکی مجله داده میشود، مشخص میگردد و رمز کار؛ عکسهای تمام رنگی، کاغذ مرغوب و تصویرسازیهای پرزرق و برق هستند واین تأکید وقتی بیشتر آشکار میشود که مجله به هر دلیلی در موقعیت پرمخاطرهای بیفتد.

مجلاتی که در دهههای ۵۰ و ۶۰ درمقابله با تلویزیون به سختی ضربه خوردند، در استفاده افراطی از تایپوگرافی و تجربههای طراحی زیادهروی کردند. اینکه تا چه حد اینگونه تغییرات در ظاهر مجلات میتواند در زنده نگهداشتن آنها اثربخش باشد، مشخص نیست، لکن تردیدی نیست که استفاده قوی از تکنیکهای گرافیکی در صورتیکه مجلهای بخواهد به حداکثر موفقیت دست یابد امری ضروری است.

دشوار است که بتوان بحث صفحهآرائی دورهای و طراحی را در حد اصول اساسی محدود کرد. با این وجود برقرار کردن ارتباط بین فرم فیزیکی و عملکرد مجله میتواند نقطه شروعی برای پیشنهادات در طراحی مجله فراهم سازد که بتواند با گذشت زمان موفق باشد.